قیمت محصولات

لیست قیمت چسب کاشی و سرامیک

از این قسمت می توانید قیمت انواع چسب های ساختمانی را ملاحضه کنید و البته برای استعلام قیمت بهتر است تماس بگیرید.

آخرین به روز رسانی در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

قیمت چسب کاشی شیمی ساختمان

شرح کالابسته بندیقیمت
چسب خمیری ak5۱۲۶۵۰۰۰
چسب پودری bk1۲۰۳۸۰۰۰
چسب پودری bk2۲۰۷۵۰۰۰
چسب پودری bk2f۲۰۱۰۵۰۰۰
چسب بتن sa6۸۱۴۲۰۰۰
چسب بتن sa12۸۱۸۹۰۰۰

 

قیمت چسب کاشی ساروج شیمی

شرح کالابسته بندیقیمت
چسب خمیری۱۲۳۵۰۰
چسب خمیری۵۴۶۰۰۰
چسب خمیری۱۲.۵۷۸۰۰۰
چسب خمیری آنتیک۱۲.۵۷۹۰۰۰
چسب بتن۴۵۸۰۰۰
چسب بتن۲۰۲۲۱۵۰۰
چسب بتن آب بندی۴۲۰۰۰۰۰
چسب پودری۲۰۸۵۰۰۰
پودر بندکشی رنگی۵۴۹۵۰۰
پودر بندکشی غیر رنگی۵۴۷۰۰۰

قیمت چسب کاشی پومکس

شرح کالابسته بندیقیمت
چسب خمیری۱۲.۵۱۱۰۰۰۰
چسب پودری کف و دیوار۲۰۱۰۵۰۰۰
چسب  پودری استخری۲۰۱۳۸۰۰۰
چسب پودری پرسلان۲۰۱۴۸۰۰۰
چسب بتن( لاتکس)۸۳۹۰۰۰۰
چسب رزین آب بندی۴۲۳۰۰۰۰
پودر بندکشی رنگی۵۸۵۰۰۰
پودر بندکشی غیر رنگی۵۷۸۰۰۰

قیمت چسب کاشی لیموفیکس

شرح کالابسته بندیقیمت
چسب خمیری۱۲.۵۹۶۵۰۰
چسب پودری کف و دیوار۲۰۱۰۵۰۰۰
چسب پودری استخری۲۰۱۴۲۰۰۰
چسب پودری پرسلان۲۰۱۴۹۰۰۰
چسب بتن۳.۵۱۳۵۰۰۰
چسب بتن۸۲۸۰۰۰۰
پودر بندکشی رنگی۵۷۸۰۰۰
پودر بندکشی غیر رنگی۵۸۵۰۰۰

قیمت چسب کاشی هنکل

شرح کالابسته بندیقیمت
چسب خمیری cm125۱۲۱۵۶۰۰۰
چسب پودری سفید cm117۲۰۱۴۶۰۰۰
چسب پودری خاکستری cm117۲۰۱۴۰۰۰۰