قیمت محصولات

لیست قیمت چسب کاشی و سرامیک

از این قسمت می توانید قیمت انواع چسب های ساختمانی را ملاحضه کنید و البته برای استعلام قیمت بهتر است تماس بگیرید.

آخرین به روز رسانی در تاریخ  ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

قیمت چسب کاشی شیمی ساختمان

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری ak5 ۱۲ ۶۵۰۰۰
چسب پودری bk1 ۲۰ ۳۸۰۰۰
چسب پودری bk2 ۲۰ ۷۵۰۰۰
چسب پودری bk2f ۲۰ ۱۰۵۰۰۰
چسب بتن sa6 ۸ ۱۴۲۰۰۰
چسب بتن sa12 ۸ ۱۸۹۰۰۰

 

قیمت چسب کاشی ساروج شیمی

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری ۱ ۲۳۵۰۰
چسب خمیری ۵ ۴۶۰۰۰
چسب خمیری ۱۲.۵ ۷۸۰۰۰
چسب خمیری آنتیک ۱۲.۵ ۷۹۰۰۰
چسب بتن ۴ ۵۸۰۰۰
چسب بتن ۲۰ ۲۲۱۵۰۰
چسب بتن آب بندی ۴ ۲۰۰۰۰۰
چسب پودری ۲۰ ۸۵۰۰۰
پودر بندکشی رنگی ۵ ۴۹۵۰۰
پودر بندکشی غیر رنگی ۵ ۴۷۰۰۰

قیمت چسب کاشی پومکس

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری ۱۲.۵ ۱۱۰۰۰۰
چسب پودری کف و دیوار ۲۰ ۱۰۵۰۰۰
چسب  پودری استخری ۲۰ ۱۳۸۰۰۰
چسب پودری پرسلان ۲۰ ۱۴۸۰۰۰
چسب بتن( لاتکس) ۸ ۳۹۰۰۰۰
چسب رزین آب بندی ۴ ۲۳۰۰۰۰
پودر بندکشی رنگی ۵ ۸۵۰۰۰
پودر بندکشی غیر رنگی ۵ ۷۸۰۰۰

قیمت چسب کاشی لیموفیکس

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری ۱۲.۵ ۹۶۵۰۰
چسب پودری کف و دیوار ۲۰ ۱۰۵۰۰۰
چسب پودری استخری ۲۰ ۱۴۲۰۰۰
چسب پودری پرسلان ۲۰ ۱۴۹۰۰۰
چسب بتن ۳.۵ ۱۳۵۰۰۰
چسب بتن ۸ ۲۸۰۰۰۰
پودر بندکشی رنگی ۵ ۷۸۰۰۰
پودر بندکشی غیر رنگی ۵ ۸۵۰۰۰

قیمت چسب کاشی هنکل

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری cm125 ۱۲ ۱۵۶۰۰۰
چسب پودری سفید cm117 ۲۰ ۱۴۶۰۰۰
چسب پودری خاکستری cm117 ۲۰ ۱۴۰۰۰۰