قیمت محصولات

لیست قیمت چسب کاشی و سرامیک

از این قسمت می توانید قیمت انواع چسب های ساختمانی را ملاحضه کنید و البته برای استعلام قیمت بهتر است تماس بگیرید.

قیمت چسب کاشی شیمی ساختمان

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری ak5 12 65000
چسب پودری bk1 20 38000
چسب پودری bk2 20 75000
چسب پودری bk2f 20 105000
چسب بتن sa6 8 142000
چسب بتن sa12 8 189000

 

قیمت چسب کاشی ساروج شیمی

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری 1 9500
چسب خمیری 5 175000
چسب خمیری 12.5 37800
چسب خمیری آنتیک 12.5 38800
چسب بتن 4 28500
چسب بتن 20 145000
چسب بتن آب بندی 4 110000
چسب پودری 20 35000
پودر بندکشی رنگی 5 25000
پودر بندکشی غیر رنگی 5 20000

قیمت چسب کاشی پومکس

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری 12.5 54000
چسب پودری کف و دیوار 25 63000
چسب  پودری استخری 25 78000
چسب پودری پرسلان 25 110000
چسب بتن( لاتکس) 8 180000
چسب رزین آب بندی 4 100000
چسب دو جزئی آب بندی 30 630000
پودر بندکشی رنگی 5 48000
پودر بندکشی غیر رنگی 5 45000

قیمت چسب کاشی لیموفیکس

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری 12.5 51000
چسب پودری کف و دیوار 25 65000
چسب پودری استخری 25 79000
چسب پودری پرسلان 25 94000
چسب بتن 3.5 36000
چسب بتن 8 96000
پودر بندکشی رنگی 5 48000
پودر بندکشی غیر رنگی 5 45000

قیمت چسب کاشی هنکل

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری cm125 12 95500
چسب پودری سفید cm117 20 112000
چسب پودری خاکستری cm117 20 109000

 

قیمت چسب کاشی یکتا شیمی

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری 5 20500
چسب خمیری 12.5 45000
چسب خمیری کارتنی 12.5 41000
چسب پودری 20 18000
چسب بتن 4 45000
چسب بتن 20 215000
چسب بتن 1 13500
رزین سنگ 1 43000

قیمت چسب کاشی آپادانا

شرح کالا بسته بندی قیمت
چسب خمیری 5 21000
چسب خمیری 12 50000
چسب خمیری 25 85000
چسب پودری رسلانی 20 70000
چسب بتن 10 120000